Nr. 8/2021 – Nærtståendes transaktioner

This post was originally published on this site

Nasdaq Copenhagen                                                                               
Nikolaj Plads 6
DK-1067 Copenhagen K   

København, 22. marts 2021
SELSKABSMEDDELELSE nr. 8/2021

Nærtståendes transaktioner

I henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 skal Cemat A/S hermed indberette følgende oplysninger, som selskabet har modtaget den 22. marts 2021.

Navn: Peter Taero Nielsen
Årsag til indberetning Nærtstående til Joanna Lucyna Iwanowska-Nielsen, der er bestyrelsesmedlem i selskabet
Selskabets navn: Cemat A/S
Fondskode og betegnelse: ISIN DK0010271584
Transaktionens karakter: Køb
Dato: 18. marts 2021
Marked: Nasdaq Copenhagen
Antallet af handlede aktier: 45.764
Kurs: 0,48

Cemat A/S

Jaroslaw Pawel Lipinski
CEO

Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Vedhæftet fil

Article from: http://www.globenewswire.com/news-release/2021/03/22/2197090/0/da/Nr-8-2021-N%C3%A6rtst%C3%A5endes-transaktioner.html